(Juridische) afspraken bieden niet altijd uitkomst om uitdagingen in de innovatiefase op te lossen. Om dit (eenvoudiger) mogelijk te maken kunnen partijen in hun samenwerkingscontract de oprichting van een Dare-2-Share juridische entiteit (eenheid) afspreken die de betreffende (meet)data van de deelnemers beheert en bijvoorbeeld een mechanisme voor lokale of centrale opslag als informatie broker (onafhankelijke tussenpersoon) en/of trusted third party (vertrouwde derde partij ook wel vertrouwde tussenpersoon) organiseert. Hierbij maken we gebruik van het principe dat intellectueel eigendom c.q. (meet)data geen aanwijsbare eigenaar heeft.

In de voorwaarden van deze juridische entiteit wordt ook vastgelegd hoe over verdere condities voor openstelling en informatiebeveiliging wordt besloten en over afspraken over betrouwbaarheid, wijze van aanleveren en kwaliteit van de data, standaarden e.d. Nb Er zal voor gewaakt moeten worden dat zich geen machtsblokken vormen die zouden kunnen leiden tot uitsluiting van anderen en strijdig zijn met het mededingingsrecht (het recht met betrekking tot concurrentie).