Het Fieldlab heeft als doel om informatie-uitwisseling in de toeleverketen efficiënter te laten plaatsvinden door standaardisatie en interoperabiliteit. Start met ERP software.

In een genetwerkte high-tech supply chain moet het veel gemakkelijker worden om data te kunnen delen. Bijvoorbeeld snel inzage te bieden in product- of ontwerpdata, of heel snel offerte- en ordergegevens met elkaar te delen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want tegenover ‘gemak’ staan heel wat randvoorwaarden:

 • Het delen moet betrouwbaar gebeuren: er mag niets verloren gaan, er moet een goede controle mogelijk zijn op de toegang tot en omgang met data (governance) en er moet zekerheid zijn dat er geen onrechtmatige toegang is (veiligheid).
 • Het delen moet zodanig gebeuren dat de data ook interoperabel is: het is goed wanneer data gedeeld wordt, maar systemen moeten het ook kunnen interpreteren. Dat betekent dat dataformaten en de semantiek (betekenis) van de data op elkaar afgestemd moet zijn.

In het eindbeeld zijn alle drie factoren op orde: data kan én eenvoudig gedeeld worden (gemak/laagdrempelig) én op een betrouwbare manier (governance/veiligheid) én de data is interoperabel.

Aanpak:

 1. In het werkpakket Koppelvlakken en Vertaaltabel wordt gewerkt aan het automatisch vertalen van informatie die tussen partijen gedeeld wordt. In meerdaagse pressure cooker sessies met alle deelnemers worden koppelvlakken en een vertaaltabel gecreëerd voor de 4 meest gebruikte informatie stromen:
  – Orders
  – Planningen
  – 3D tekeningenpakketten
  – Facturen
 2. In het werkpakket nieuwe veilige ICT wordt gewerkt aan aanpassing van de informatie-infrastructuur tussen partijen in de supply chain en de security aspecten daarvan. Hierbij gaat het om de vraag welke intermediaire structuren nodig zijn (ism het Duitse Industrial Data Space programma), en hoe dit veilig te doen (ism met het Thales Secure Connected Systems Fieldlab) Bijvoorbeeld door unieke identificatiesleutels toe te kennen. Ook wordt gezorgd dat de informatie-infrastructuur ook kan werken met bestaande systemen (zoals ERP en tekeningenpakketten) en bestaande technologieën (zoals XML-berichtuitwisseling).

Partners tot nu toe:

 • Brainport Industries
 • KMWE
 • NTS Group
 • Eurotechniek
 • Fujitsu Glovia
 • MKG
 • INAD
 • Infor
 • Isah
 • Ketenlink
 • Neways
 • Ridder
 • Supplydrive
 • TNO
 • Tradecloud
 • Van Raak Staal

Wij zoeken:

 • Deelname van OEMs, toeleveranciers en ICT leveranciers om het initiatief ook hun belangen te laten dienen.

Wij bieden:

 • Maximale hefboom van uw investeringen op dit onderwerp door een reeds bewezen werkwijze en een reeds georganiseerd samenwerkingsverband
 • Maximale hefboom van uw investeringen middels aanvullende publieke investeringen op dit onderwerp van zowel van de Nederlandse overheid, de Duitse overheid en de EU.


Contactpersoon:

Sam Helmer, TNO
Email: sam.helmer@tno.nl
Website: http://www.brainportindustries.com/nl/technologie-proces/fieldlab-the-smart-connected-supplier-network


Actualiteiten rondom Fieldlab Smart Connected Supplier Network

Premier Rutte opent Fieldlab Smart Connected Supplier Network
Interview over Fieldlab Smart Connected Supplier Network
Fieldlab Smart Connected Supplier Network: aftrap project schakels in de keten
Fieldlab Smart Connected Supplier Network ligt op koers
De best genetwerkte fabriek staat in Nederland

Partners