Kernvoorwaarden op het gebied van ICT, maar ook op juridisch gebied, zijn noodzakelijk voor Smart Industry, want de kern van Smart Industry is de verbinding tussen machines en bedrijven in de keten via ICT, met name via internet. Essentieel daarbij is het organiseren van bedrijven in ketens, het uitwisselen van data, cybersecurity en de kwaliteit van de ICT-infrastructuur.

Meer weten?
Binnen het programmabureau is Roos Kist trekker van de Actielijn ICT. Heeft u een vraag hierover, stuur een mail aan info@smartindustry.nl.

Digitaal samenwerken

Standaardisatie

Cybersecurity