In 2015 is de Smart Industry Actieagenda Noordvleugel in de Telefooncentrale in Alkmaar aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen gepresenteerd. Als uitwerking van de landelijke Actieagenda hebben partijen in de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) deze Actieagenda opgesteld.

In deze Actieagenda benoemen zij de kansen voor bedrijven op het gebied van Smart Industry en actielijnen om deze kansen te benutten. Daarbij wordt aangesloten op de sterkten van de regio, onder andere op het snijvlak tussen ICT, creatieve en maakindustrie, nieuwe technologie in agrifood en slimme materialen en composieten.

Deze agenda komt voort uit een analyse naar de sterkten van de Noordvleugel, diepte-interviews, workshops met bedrijven en kennisinstellingen en een aparte workshop met vertegenwoordigers van mogelijke uitvoeringsorganisaties. De conclusie is duidelijk: de Noordvleugel ziet kansen en de belanghebbenden willen ervoor gaan.

Download hier de Actieagenda Noordvleugel.