Om ook in de toekomst verder te komen met Smart Industry is nieuwe kennis nodig. Om richting te geven aan deze kennisontwikkeling zijn ‘roadmaps’ opgesteld. Financiering voor onderzoek wordt beschikbaar gesteld via NWO en de EU. De toegepaste onderzoeksinstituten (TO2) investeren ook in Smart Industry onderzoek.

HTSM roadmap Smart Industry

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) heeft een Smart Industry roadmap opgesteld. Deze roadmap is vernieuwd en op 5 februari 2018 gepresenteerd. Deze roadmap vindt u op: https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/roadmaps/smart-industry
Zie het nieuwsbericht daarover: https://www.smartindustry.nl/smart-industry-roadmap-technologische-ict-sociaal-economische-en-mensgericht-uitdaging/

NWA route Smart Industry

Het kabinet heeft een nationale wetenschapsagenda (NWA) op laten stellen. Deze bestaat uit 25 routes. Een van deze routes heeft betrekking op Smart Industry. U vindt deze NWA route hier.

Financiering en projecten

Wetenschappelijk onderzoek

In 2016 is op verzoek van de topsectoren HTSM en ICT door NWO € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor Smart Industry. De call heeft geresulteerd in 6 gehonoreerde onderzoeksprojecten. U vindt hier meer informatie over deze zes projecten.

Europees onderzoek

Er is in Europa veel geld beschikbaar voor onderzoek op het gebied van Smart Industry. In 2018 en 2019 gaan weer diverse calls open in het kader van Horizon2020. Op 21 september 2017 is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest die RVO samen met het programmabureau Smart Industry heeft georganiseerd. Kijk hier voor het verslag en meer informatie.

Toegepast onderzoek bij het HBO

Er is in 2016 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor zogenaamde KIEM projecten op het gebied van Smart Industry. Hiervoor is nog budget beschikbaar. U vindt hier meer informatie over deze middelen en hoe u deze kunt aanvragen.

Lectorenplatform

Vanuit het HBO is er een platform Smart Industry Lectoren opgericht. Zij kunnen u helpen met uw kennisvraag bij de betreffende HBO instellingen. Klik hier voor een overzicht van de leden van dit platform.

Meer weten?
Binnen het programmabureau is Egbert-Jan Sol trekker van de Actielijn Kennis. Heeft u een vraag hierover, stuur een mail aan info@smartindustry.nl.