Smart Industry is een ontwikkeling die vergaande gevolgen heeft voor bedrijven en voor medewerkers in de maakindustrie. Door de massieve toepassing van onder andere ICT en moderne productietechnologie en verdergaande integratie en modularisering van productieketens, zullen de eisen die aan bedrijven en medewerkers worden gesteld in hoog tempo veranderen. Dit vereist aanpassing van het initiële onderwijs. Maar dat is niet genoeg. Minstens net zo belangrijk is de continue ontwikkeling van de werkenden en de aanpassingen van organisaties (smart working). In de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 zijn de volgende vier acties opgenomen:

1. Scheppen van leerrijke werkomgevingen
We streven ernaar dat alle medewerkers zelf medevormgever zijn van het realiseren van het potentieel van deze nieuwe technologieën. Het met kracht versterken van de leercultuur binnen en rondom bedrijven maakt dat medewerkers zowel zijn toegerust voor de nieuwe eisen alsook actief meewerken aan productiviteitsverbetering en het scheppen van nieuwe business kansen. We zullen dit met branches en de O&O fondsen op gaan pakken.

2. Van elk Fieldlab een SkillsLab maken
Technologische ontwikkelingen in Fieldlabs komen nooit tot wasdom als er geen mensen zijn die met die nieuwe technologie kunnen werken. Daarom is het doel dat skillsontwikkeling integraal onderdeel wordt van elk Fieldlab. Praktijkleren staat hierbij centraal. Hiervan zijn al goede voorbeelden, zoals de Duurzaamheidsfabriek en het Fieldlab Industrial Robotics.

3. Verankeren van Smart Industry in het initiële beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo)
Om te zorgen dat de toekomstige beroepsbevolking goed voorbereid is op Smart Industry, moet het initieel onderwijs hier op ingespeeld zijn. Daarvoor is veel aandacht voor ICT en techniek nodig, waarbij voor Smart Industry met name de combinatie van beide en de link met andere domeinen zoals economie en organisatiekunde van belang zijn. Een flink aantal mbo- en hbo-instellingen en universiteiten hebben hun opleidingsaanbod aangepast en nieuwe opleidingen opgezet. Dit wordt de komende jaren verder voortgezet.

4. Mensgerichte technologie
We zijn in Nederland goed in het flexibel en snel ontwikkelen en produceren van complexe en gevarieerde productmix. Tegelijkertijd zijn er veel vacatures in de maakindustrie en staan er mensen aan de kant, zonder werk. Mensgerichte technologie, die moeilijke taken makkelijk maakt, kan beide problemen helpen oplossen. Mensgerichte technologie kan er ook voor zorgen dat werkenden duurzaam inzetbaar blijven in Smart Industry. Cruciaal hierbij is de samenwerking van mens en technologie, waarbij de slimme technologie de mens fysiek en cognitief ondersteunt. Technologie biedt kansen waarbij de inzet van de medewerker én performance (productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit) centraal staan. Voorbeelden van technologieën die mensen fysiek en cognitief ondersteunen zijn collaboratieve robots, operator supportsystemen (projectie, Hololens, Google Glass, operator apps etc.) en exoskeletten.

Meer weten?
Wilt u hier meer over weten? Mail naar het programmabureau: info@smartindustry.nl.