Door middel van een platform worden de lectoraten met elkaar verbonden ten einde daarmee te bouwen aan een gezamenlijk gedragen visie en strategie. Daaruit worden de onderzoeksthema’s gedefinieerd en onderling afgestemd. Op deze wijze wordt maximaal (leer)rendement gehaald uit samenwerking en complementariteit.

Instelling      Naam Over de rol                    
HRO Prof. Dr Ben van Lier Smart Industry en Internet of Things
HU Dr. Klaas ten Have Coöperatief Ondernemerschap
Saxion Drs. Louise van Weerden Internationalisering
Saxion Dr. Maarten van Riemsdijk Strategisch HRM
Saxion Dr. Dirk Bekke Mechatronica
Saxion Dr. Ir. Hans Schaffers Digital Business Innovation
Fontys Via Hans Aarts Nader te bepalen
Avans Hogeschool Ir. Peter Hollants Kwartiermaker lectoraat Robotica & Mechatronica
Saxion Dr. Ir. W.J. Bonestroo Associate Lector Ambient Intelligence
Avans Dr. A. van Kollenburg Improving Business
Hanze Roel Woering
HvA Katrien de Witte* Techniek
HU Ir. Erik Puik Micro Systems Technology
Zuyd Hogescholen Dr. Jol Stoffers Lector Employability
NLH J. van de Loosdrecht Msc Computer Vision
Van Hall Larenstein Dr. Ir. Kees Lokhorst Lector Herd Management en Smart Dairy Farming
Windesheim Dr. Anneke Goudswaard Arbeid en Flex
Fontys Hogescholen Ir. Sjef van Gastel Objexlab 3D printing
Fontys Hogescholen Ir. Erik van Tol Big Data
Fontys Hogescholen Ir. Henk Kiela Robotica
Windesheim Ir. Jan Stegeman Praktijkgericht onderzoek
Windesheim Ing. F. Wijlhuizen Minor Smart Industry as from February 2016
Inholland Dr. Ir. Cock Heemskerk Zorg, Land- en tuinbouw
Inholland Dr. Rudy Snippe Strategic Development in Creative Business
Inholland Dr. Tjeerd van der Ploeg Geassocieerd Lector Data Driven Smart Society
Docent Wiskunde/Statistiek/Informatica
HAN Dr. Maarten van Gils Lector Smart Business
HAN Dr. Ir. Frans Tillema Intelligente mobiliteit
HAN Dr. Ir. Jannes Slomp World Class Performance
HAN Dr. Stijn Hoppenbrouwers Lector Model-Based Information Systems (M-BIS)
Zuyd Hogeschool Hr. Peter Princen Samenwerkingsverband Smart Industry
Zuyd, Fontys Venlo en OU Erik Canisius Employability
Zuyd, Fontys Venlo en OU Dr. Roger Bemelmans Internet of Things
Open Universiteit Dr. Jan Willem Timmer
Fontys Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis Business Service Innovation