De topsectoren HTSM, ICT en Creatieve Industrie hebben € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten op het gebied van Smart Industry. Vanuit  deze middelen zijn nu zes onderzoeksvoorstellen goedgekeurd.

In het innovatiecontract 2016-2017 voor de Topsectoren werd  € 3,6 miljoen vrijgemaakt voor een onderzoeksprogramma op het gebied van Smart Industry door de topsectoren HTSM (roadmap Smart Industry), ICT (Commit2Data community) en Creatieve Industrie (CLICK.NL). Dit programma is uitgevoerd door STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen. Na een tender zijn er zes onderzoeksvoorstellen gehonoreerd, welke allen een relatie hebben met een Smart Industry Fieldlab.

De gehonoreerde voorstellen zijn:

Accelerating Mass Personalization in Orthopedics facilitated by Machine Learning and Bone MRI-based Digital Fabrication. Dit goedgekeurde onderzoeksvoorstel hoort bij het 3DMedical Fieldlab in Utrecht van P.R. Seevinck. Het gaat hierbij om het verkrijgen van alle 3D punten voor een 3D print uit MRI beelden.

Gerelateerd aan de Region of Smart Factories Fieldlabs is het goedgekeurde voorstel voor Integrating models and real-time data for zero-defect manufacturing control systems van B. Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen.

Rondom het UPPS Fieldlab in de creatieve sector is Next UPPS – Integrated design methodology for Ultra Personalised Products and Services van J.C. Verlinden van de Technische Universiteit Delft goedgekeurd.

En gerelateerd aan de World Class Maintenance CAMPIONE, CAMINO en Smash Fieldlabs zijn er een drietal projecten goedgekeurd: Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform van T.H.W. Bäck van de Universiteit Leiden en Smart maintenance optimization via big data & fault tree analysis van M.I.A. Stoelinga en Smart Sensoring and Predictive Maintenance in Steel Manufacturing van T. Tinga, beide Universiteit Twente.

Klik hier voor informatie over de goedgekeurde onderzoeksprogramma’s.