Op maandag 23 april werd officieel gestart met het Interreg project Fokus tussen Nederland en België. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer onthulde samen met de minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois, de nieuwe huisstijl van het Interreg project. Het Interreg project heeft als doel om de kennis, faciliteiten en technologieën in de Field- en kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie proactief in te zetten. Op deze manier kunnen bij mkb-bedrijven innovaties worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen om te transformeren naar een Fabriek van de Toekomst. Op dit moment vinden deze Smart Industry oplossingen nog onvoldoende hun weg naar het mkb. Het project richt zich voornamelijk op twee sleuteltechnologieën die een voorname rol spelen in de Fabriek van de Toekomst: robotisering, cobots en operator support en slimme interconnected productiesystemen.

Een competitieve en productieve industrie is van cruciaal belang voor de innovatiekracht en de welvaart in elke regio. De bijdrage van de industrie aan de werkgelegenheid en de bijdrage tot de toegevoegde waarde en export zijn aanzienlijk. Voor de economieën aan beide zijden van de grens in de grensregio Vlaanderen-Nederland geldt dat de industrie één van de belangrijkste pijlers is. Bovendien is zowel in Nederland als in België sprake van een goede Fieldlab-infrastructuur waarin kennisinstellingen en bedrijven innovatieve methoden en technologieën ontwikkelen voor de ‘Fabrieken van de Toekomst’ en hier ook mee experimenteren. Voorbeelden van opgezette leer- ontwikkelomgevingen zijn Flanders Make, Sirris, KU Leuven, OMC, TNO en FieldLabs. Het is aan de initiatiefnemers van het project de taak om de implementatie van ‘Smart Industry’-oplossingen direct bij mkb-bedrijven te laten plaatsvinden. De bedoeling is om de aanpak die in het Fokus project wordt ontwikkeld vervolgens verder uit te rollen over Nederland.