Brainport Eindhoven krijgt als eerste in Nederland een Cyber Weerbaarheid Centrum om bedrijven weerbaar te maken tegen digitale spionage en sabotage. Binnen het nieuwe centrum kunnen met name ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de hightech regio aansluiten op een collectief, professioneel systeem tegen online aanvallen.

Naar verwachting is het centrum eind 2018 operationeel, zo meldt ontwikkelmaatschappij Brainport Development. Uiteindelijk kunnen het bedrijfsplan voor dit nieuwe centrum en de opgedane praktijkervaring benut worden om weerbaarheidscentra voor de kennisintensieve maakindustrie in heel Nederland in te richten.

De vier belangrijkste taken van het CWCB liggen op het gebied van preventie (helpen spionage en sabotage voorkomen), detectie (vaststellen of er sprake is van een dreiging en die ook duiden), response (helpen een aanval af te slaan) en recovery (bij eventuele schade helpen bij het herstel en het opnieuw inrichten van de beveiliging). Het centrum wordt waarschijnlijk een coöperatieve organisatie waarvan de leden gezamenlijk zorgen voor cyberweerbaarheid in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven. Volgens Marringa en Konings draagt het CWCB bovendien bij aan de verbetering van het vestigingsklimaat van de regio.

20 bedrijven

Ruim twintig grote bedrijven uit Brainport Eindhoven wisselen al (mondeling) vertrouwelijke informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Maar optimale veiligheid wordt pas bereikt als ook kleine bedrijven weerbaar zijn tegen cybercrime. Daarom besloten de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs en de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk de opgedane expertise van de ECSG verder uit te bouwen tot een Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (CWCB).

Het Brainport initiatief is omarmd door het ministerie van Economische Zaken, aldus projectleiders Robert-Jan Marringa van Brainport Development en Sandra Konings, voorzitter en initiatiefnemer van ECSG.

Cyberaanvallen

Volgens Marringa zijn cyberaanvallen een serieuze bedreiging voor alle ondernemingen in Brainport Eindhoven. Hij wijst op de diverse recente cyberaanvallen en de economische impact die dit kan hebben voor een bedrijf en/of regio. Grote bedrijven als ASML en Philips zullen een cyberaanval wel kunnen doorstaan, maar voor mkb’ers is dat maar zeer de vraag, aldus Marringa. Bij ondernemers binnen het kleinere bedrijfsleven is onvoldoende kennis en middelen voorhanden om zelfstandig weerbaar te zijn, aldus Konings. Binnen het CWCB worden ook zij in staat gesteld om zich beter te weren tegen cyberaanvallen en/of een mogelijke aanval sneller te boven komen.