Meer dan 100 publieke en private organisaties gaan van start met nieuwe samenwerkingsprojecten op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte op 5 september bekend welke initiatieven aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling van in totaal één miljoen euro om regionale en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Onder de geselecteerde initiatieven bevinden zich uiteenlopende sectorspecifieke samenwerkingen zoals in de defensie- & veiligheidsindustrie, de maakindustrie en de groentezaadveredelingssector. Daarnaast richten verschillende initiatieven zich op regionale samenwerkingsverbanden, onder andere binnen de havengemeenschap van Amsterdam en ondernemersplatforms in Limburg en Noord-Nederland.

Cybersecurity Center Maakindustrie

Een van de geselecteerde initiatieven is het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie, met een basis in Oost-Nederland. Het plan dat door Novel-T is geïnitieerd, eindigde hoog in de ranking van het beoordelingsteam van cyber security experts van het landelijke Digital Trust Center. De subsidie maakt de weg vrij om de cyber weerbaarheid van Oost-Nederland te vergroten. Cybersecurity specialist Jasper Hofman wordt projectleider, het gezicht van het centrum.

Het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie biedt ondernemers kennis en ondersteuning om hun eigen cyber security goed te organiseren. De initiatiefnemers zien cyber security nadrukkelijk als kans want de vraag naar digitaal veilige producten en diensten neemt steeds verder toe. Door hier gezamenlijk op in te spelen, ontstaat een krachtige propositie en samenwerking.

Lees hier meer over dit initiatief.

Samenwerking en kennisdeling

De zes geselecteerde initiatieven kwamen bijeen om elkaars initiatieven te leren kennen en afspraken te maken over samenwerking en kennisdeling. Deelnemende bedrijven worden gestimuleerd om actief hun ervaring met het opzetten van een samenwerkingsverband te delen. Door geleerde lessen en best practices met elkaar en toekomstige initiatieven te delen, hoopt het DTC een stevige impuls te geven aan een landelijk dekkend stelsel van regionale en sectorale aanspreekpunten op het gebied van veilig digitaal ondernemen.