10 oktober 2018: Nederlandse delegatie bezoekt Smart Factory Kaiserslautern tijdens economische missie Duitsland

Een Nederlandse Smart Industry delegatie is op 9 oktober afgereisd naar Duitsland in het teken van de economische missie naar de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts van 9-12 oktober. De delegatie bestaat uit ondernemers, Smart Industry Hubs en Fieldlabs alsook kennisinstellingen die zaken willen doen in Duitsland, hun huidige contacten met Duitse ondernemers willen uitbreiden en een innovatieve samenwerking willen aangaan in Duitsland. Ook is er veel ruimte voor kennisuitwisseling en inspiratie. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter Smart Industry, is namens VNO-NCW de zakelijk missieleider en wordt vergezeld door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingen, Sigrid Kaag. De economische missie vindt parallel plaats met het werkbezoek van Zijne Majesteit Willem-Alexander en Hare Majesteit Máxima aan de Duitse deelstaten.

Op woensdag 10 oktober werd een bezoek gebracht aan de Smart Factory Kaiserslautern (SFKL). SFKL is een netwerk van meer dan 45 organisaties die zich richten op research en ontwikkelingsprojecten gerelateerd aan Industrie 4.0 en de Factory of the Future. Om wereldwijd competitief te blijven als het centrum van de maakindustrie, moeten systemen flexibel en verwisselbaar zijn. Het werk in de SFKL varieert van het ontwikkelen van een visie en het voorbereiden van beschrijvingen tot de industriële implementatie hiervan.

De delegatie volgde een tour door de Smart Factory en kreeg een kijkje in de demonstrator alsmede het research platform. De demonstrator kan de verschillende apparaten van diverse fabrikanten aan elkaar koppelen zonder dat dit problemen oplevert. Dit is niet alleen interessant voor het bedrijfsleven, maar met name ook voor MBO-opleidingen. Zo wordt in samenwerking met SFKL gekeken of er met studenten een vergelijkbaar systeem opgebouwd kan worden in Nederland als leerproject. Na de tour konden de aanwezige deelnemers ook nog in gesprek gaan met de partners van SFKL om kennis en ervaringen uit te wisselen. Hierna werd een bezoek gebracht aan het Business Incubation Centre, het Business en Innovatie Centrum in Kaiserslautern. Hier schoof de delegatie aan bij een informele business lunch waar Peter van Harten, Smart Industry ambassadeur, de Nederlandse Smart Industry delegatie en het Programma Smart Industry voorstelde aan de ruim 40 bedrijven waarmee voor het eerst kennis werd gemaakt. Dr. Stefan Weiler, directeur van de BIC, opende de lunch. Hierna vertelden Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter en Dr. Stefan Löhrke, vice-presidenten van de Universiteit Kaiserslautern, meer over het Business Incubation Centre. De lunch eindigde met pitches van diverse bedrijven uit Duitsland en Nederland.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht interesse in verdere samenwerking met SFKL of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar info@smartindustry.nl.