11 oktober 2018: Een veilige en digitale industrie: samenwerking Nederland en Duitsland onontbeerlijk

Op de derde dag van de missie naar Duitsland werd in Saarbrücken een evenement met als thema “een veilige en digitale industrie” georganiseerd. Er is een vierde industriële revolutie gaande die door grote sprongen in de IT en innovatie wordt gedreven. Door deze revolutie verandert de industrie radicaal en we zien dat geautomatiseerde productiesystemen met moderne robotica in toenemende mate met elkaar communiceren over gedetailleerde aspecten van producten. Het is daarom tijd om de Nederlandse en Duitse initiatieven met elkaar te verbinden. Vandaag werd daarom een programma vol interactieve discussies met inspirerende sprekers aangeboden, waarbij de Nederlandse en Duitse bezoekers de mogelijkheid kregen innovatieve bedrijven, onderzoeks- en wetenschapsorganisaties en clusterorganisaties te ontmoeten en te netwerken.

Tijdens het plenair programma spraken diverse Nederlandse en Duitse key-note sprekers in interactieve setting het publiek toe. Prof. Dr. Egbert-Jan Sol sprak namens Smart Industry de Nederlandse delegatie toe en vertelde meer over het Smart Industry programma in Nederland. Missieleider Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter Smart Industry, benadrukte dat er een nauwe verbinding is tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen in de toelevering en dat een Nederlands-Duitse samenwerking op deze schaal onontbeerlijk is. Daarnaast haalde ze de ambitie van Smart Industry in Nederland aan, namelijk dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft. Een brede Europese ontwikkeling van slimme industrie is van een grote betekenis voor de toekomstige concurrentievermogen van de Europese industrie.

Na de introductie over Smart Industry werden de verschillende demonstrators in Saarbrücken bezocht. Zijne Majesteit Willem-Alexander en Hare Majesteit Máxima sloten in het kader van hun werkbezoek aan de Duitse deelstaten aan bij dit programmaonderdeel en zagen de ontwikkelingen die er in Nederland en Duitsland gemaakt worden op het gebied van Smart Industry. Een van de demonstrators is afkomstig van het Nederlandse bedrijf Compumatica, die de probleemstelling schetst dat fabrieken en systemen van de toekomst op allerlei manieren zijn verbonden met het internet wat risico’s met zich meebrengt. Een hack, met alle mogelijke gevolgen, ligt namelijk op de loer. Met de MagiCtwin technologie laat Compumatica zien dat ze door het toepassen van éénrichtingsverkeer of sterk gereguleerd tweerichtingsverkeer ervoor zorgen dat het vrijwel onmogelijk is om vanaf het internet fabrieken of systemen te bereiken en aan te vallen.

Daarnaast was het koningspaar aanwezig bij het netwerkevent waarin de participanten in discussie gingen met elkaar over verschillende thema’s met als focus de samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Tot slot werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Smart Industry en Platform Industrie 4.0. Hiermee werden de ambities en initiatieven aan beide kanten schriftelijk vastgelegd.