11 oktober 2018: Koninklijk paar bezoekt Smart Industry demonstraties

Parallel aan de economische missie naar de Duitse deelstaten Saarland en Rijnland-Palts vond het werkbezoek van Zijne Majesteit Willem-Alexander en Hare Majesteit Máxima plaats. Het koningspaar kreeg in Saarbrücken tijdens een onderdeel van de economische missie een tour langs de diverse Smart Industry demonstraties en werd op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry in zowel Nederland als Duitsland. Ze waren zichtbaar onder de indruk van de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en de toenemende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Vervolgens werd de discussie aangegaan met de aanwezige participanten over diverse thema’s.

Het koningspaar bezocht drie Nederlandse en drie Duitse presentaties van technologieconcepten. Naast de Duitse demonstratie Smart Factory Kaiserslautern die eerder deze week al door de Nederlandse Smart Industry degelatie werd bezocht, werd stilgestaan bij de demonstraties van het Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) en het Center for It-Security, Privacy & Accountability (CISPA). Vanuit Nederland verzorgden Hogeschool Saxion, Actemium en Compumatica een bijdrage. Hogeschool Saxion ging in op Smart Industry 4.0 en hoe je werknemers kunt bij- en omscholen voor de nieuwe digitale industrie. Actemium besprak het gebruik van augmented reality in de werkomgeving en Compumatica omschreef cyber security in de digitale wereld. Het koningspaar nam vervolgens deel aan een zestal thematafels met ondernemers en onderzoekers. Hier werd met elkaar in gesprek gegaan over kunstmatige intelligentie, nieuwe businessmodellen, arbeid 4.0, cyber security en internationale samenwerking en standaarden.

Op het gebied van digitalisering en een steeds verdergaande internationalisering van waardeketens is de samenwerking met Duitsland voor Nederland van groot belang voor de toekomstige concurrentiekracht van de Europese industrie, zeker met het oog op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China. Het werkbezoek van de koning en koningin en de economische missie gaven een aanzet om deze samenwerking met Duitsland uit te bouwen en concreet te maken.

Nederland heeft op het gebied van High Tech Systemen een zeer sterke kennispositie in belangrijke niches en bedrijven zijn beter in staat te voldoen aan de steeds specifieker wordende klanteneisen. Dit heeft de Nederlandse high-tech maakindustrie gerealiseerd door een innovatief samenwerkingsmodel waarin worldclass producten in enkelstuks kunnen worden geleverd tegen het kostenniveau van een massaproduct. Hiermee geven Nederlandse bedrijven het voorbeeld aan de Duitse partijen voor de transitie naar de maakindustrie van de toekomst.