8 november 2018: Fieldlab-coördinatoren delen ervaringen op Brainport Industries Campus

Op vrijdag 2 november vond het Fieldlabcoördinatorenoverleg plaats op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Egbert-Jan Sol trapte de bijeenkomst af met een aantal mededelingen en verwelkomde de nieuwe Fieldlabs die onlangs zijn aangesloten. Vervolgens nam Mario Willems (TNO) het stokje over en besprak de Fieldlabmonitor waar hij en zijn collega Claire Stolwijk aan werken. Hij daagde de aanwezigen uit om iets te vertellen over de voortgang in hun Fieldlab, geboekte resultaten of problemen waar anderen weer van konden leren. Hier werd direct erg enthousiast op gereageerd.

Een van de voorbeelden is het Fieldlab 5G. Zij houden brainstormsessies om te zien wat 5G kan bieden, maar ook welke innovaties er zijn en tegen welke problemen gebruikers aanlopen. Ze hebben momenteel een pilot lopen in de zorgsector, waarbij ze de vraag stellen of een patiënt überhaupt naar het ziekenhuis getransporteerd zou moeten worden. Daarnaast zetten ze in op onderwijs en zijn ze een pilot gestart waarin ze iedere 5 tot 6 weken een masterclass geven op scholen. Een ander voorbeeld komt van het recent aangesloten Fieldlab Robotics. Zij zetten in op flexibiliserende robotisering, waarbij de omgeving zichzelf kan automatiseren en corrigeren. Wanneer een robot een beker moet oppakken en deze iets afwijkt van de juiste locatie, zou de robot normaal gesproken de opdracht niet kunnen uitvoeren. Bij het Fieldlab Robotics zorgen ze ervoor dat de robot wel in staat is dit te kunnen. Ze doen dit in samenwerking met de Universiteit Maastricht en Fontys om extra kennis te winnen.

Aan het eind van de meeting vertelde Egbert-Jan Sol dat er diverse workshops voor de Fieldlabvertegenwoordigers worden georganiseerd die telkens op een andere Fieldlablocatie worden gehouden. 7 december gaat deze over data delen, eind januari is het thema cyber security en digital twinning. John Blankendaal, managing director van Brainport Industries, gaf vervolgens een introductie over het pand en noemde de BIC ook wel de fabriek van de toekomst. Na zijn presentatie nam hij de groep mee door de BIC waar nog volop gebouwd wordt, maar waar bedrijven en studenten al wel gevestigd zijn. De bijeenkomst werd afgesloten met een broodje. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 18 maart 2019, voorafgaand aan het Smart Industry Jaarevent.