8 november 2018: Reshoring interessant voor uw bedrijf? Vul de barometer in!

U wilt uw bedrijf laten groeien. Tegemoet komen aan de toenemende vraag naar kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit. U wilt dat ook nog op een kostenefficiënte manier doen. Productie in lage loonlanden laten uitvoeren is geen vanzelfsprekendheid meer. Sterker nog, u denkt erover om activiteiten naar Nederland te halen; ‘reshoren’ heet dat.

Reshoring biedt veel kansen om anders naar productie en toeleveranciers te kijken. Het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit zogenaamde lagelonenlanden betekent niet dat het proces gekopieerd wordt. Dat is immers geen duurzaam businessmodel. Innovatie in productie- of bedrijfsprocessen is vaak nodig om tot een succes te komen. Steeds meer bedrijven heroverwegen hun businessmodel. Het terughalen van werk naar de eigen regio helpt bedrijven bij innovatie, nieuwe banen en kostenbeheersing. De reshoring barometer geeft op een snelle manier inzicht of reshoring ook voor u interessant kan zijn.

Barometer
The Reshoring Connection is een initiatief van Tilburg University, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Zij geven hiermee een extra impuls aan de innovatie en werkgelegenheid in de regio en daarbuiten.

In tegenstelling tot de Reshoring Tool (kosten/batenanalyse ontwikkeld door de Tilburg University over het al dan niet terug naar Nederland halen van bedrijfsactiviteiten) vormt dit geen uitgebreide en wetenschappelijke onderlegde tool, maar is het een bewust laagdrempelig ingestoken middel om bedrijven en regio’s meer bewust te maken en met reshoring aan de slag te gaan. Invullen van de barometer kost slechts enkele minuten en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Vul hier de barometer in.