11 februari 2019: Fieldlab SPARK opent grote innovatieve werkplaats in Spoorzone ’s-Hertogenbosch

SPARK Campus opent voor de zomer van 2019 de SPARK Makers Zone op het Grenco-terrein in de Spoorzone van ’s-Hertogenbosch. Het startsein daarvoor is op 11 februari gegeven. Het lab van circa 1.000 m2 krijgt verschillende werkplaatsen met hoogwaardige techniek zoals 3D-printers, lasersnijders en robotica, maar geeft ook ruimte (oude) ambachten opnieuw te ontwikkelen door ze te “verslimmen”. Het lab en deze opzet spelen in op de grote vraag naar technici met juist dit type ‘new skills’. In het lab zullen ook workshops en lezingen plaatsvinden. Particulieren en bedrijven kunnen via een abonnement of een traject op maat toegang krijgen tot de makers zone. Aan de nieuwe innovatieve werkplaats committeerden zich al ruim 25 partners waaronder kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en leveranciers. SPARK kreeg vanwege haar netwerk en projecten op 11 februari tevens het predicaat ‘Smart Industry Fieldlab’ vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee is SPARK het eerste initiatief uit de bouwsector dat zich via dit netwerk verbindt aan Smart Industry.

Het makerslab is een belangrijke aanjager voor de verdere doorontwikkeling van het makersnetwerk op de Grenco locatie. De SPARK Makers Zone kan in potentie uitgroeien tot de grootste innovatieve werkplaats en publiek toegankelijke makers zone van Nederland.

De nieuwe SPARK Makerszone levert een sterke impuls aan de ontwikkeling van vakmanschap, nieuwe ambachten en maaktechnologie. Door het lab te vestigen op deze locatie in de Spoorzone en het voor iedereen open te stellen, ontstaat een duidelijke verbinding tussen verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen en andere lopende initiatieven in de stad. Denk aan JADS, WeenerXL, AKV St. Joost en het Boschveld Ambachtscentrum. Nieuwe maaktechnologie en oud ambacht krijgen hiermee een duidelijke plek in de stad en bekrachtigen samen het aloude DNA van ‘s-Hertogenbosch, waar ‘maken’ en ‘ambacht’ een belangrijke positie innemen. De SPARK Makerszone opent haar deuren rond de zomer van 2019.