18 – 21 maart 2019: Conferentie Nederland Digitaal

Doel van deze vierdaagse conferentie is dat wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid samen richting geven en oplossingen zoeken voor maatschappelijke en economische uitdagingen in een samenleving en economie die snel digitaliseert. De conferentie heeft deze eerste editie als thema: slimme toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De Conferentie Nederland Digitaal is een event, dat bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende evenementen. Dit zijn onder andere het Smart Industry Jaarevent, ICT.OPEN en een afsluitende digitale dag. De Nederlandse economie en samenleving digitaliseren snel en dat biedt kansen. Nederland heeft met een uitstekende digitale infrastructuur en goed opgeleide beroepsbevolking een goede uitgangspositie om die kansen te pakken. We willen dat de digitale kansen voor iedereen beschikbaar zijn: jong en oud, scholier en starter, MKB en industrie. Betrokken partijen pakken de digitale uitdagingen integraal aan en leren van elkaar met als resultaat een sterkere economie en stevige positie als digitale koploper van Europa. De Conferentie Nederland digitaal brengt partijen bij elkaar en is een katalysator voor integrale samenwerking. Ook wordt tijdens de conferentie de Nederlandse Digitaliseringsstrategie doorontwikkeld en worden resultaten gepresenteerd.

Thema kunstmatige intelligentie (AI)

Het overkoepelende thema van de week gaat in op kunstmatige intelligentie en toepassingen in diverse sectoren. In de programmering komt dit als rode draad terug. Daarnaast richt het programma zich op verbinden en delen van inspiratie, beschikbare kennis en innovaties op digitaal gebied. Dit gebeurt door onder andere debatten, workshops, plenaire sessies en een doorlopende innovatiemarkt. Aan de programmering van de verschillende activiteiten wordt nog hard gewerkt.

De Conferentie Nederland Digitaal 2019 wordt georganiseerd op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens het kabinet. Organiserende partijen zijn onder andere de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Smart Industry en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Over ICT.OPEN2019

ICT.OPEN is het event voor ICT-onderzoek in Nederland. Meer dan 500 wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven, werkzaam in alle disciplines van de ICT, ontmoeten elkaar tijdens deze tweedaagse conferentie. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Informatica Platform Nederland (IPN) organiseren samen ICT.OPEN2019, met als doel het ICT- onderzoeksveld samen te brengen en ook de brug te slaan naar innovatieve toepassingen van ICT onderzoek.

Over Smart Industry

Het team Smart Industry inspireert en stimuleert bedrijven van groot tot klein om de explosieve groei van technologie en digitalisering toe te passen voor nieuwe business kansen. Met advies, praktische tools, events, workshops, ervaringen van koplopers, kennisexperts, netwerken en regionale proeftuinen om te experimenteren en te leren.

De Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 18 t/m 21 maart 2019 in Theater Gooiland in Hilversum. Binnenkort vindt u meer informatie over de programmering en het event op: www.nederlanddigitaal.nl.