18 maart 2019 – 240 miljoen aan investeringen en honderden banen dankzij regionale Fieldlabs van Smart Industry

De Fieldlabs van Smart Industry hebben tot eind 2018 al geleid tot bijna een kwart miljard aan investeringen en het creëren van honderden banen. Dat blijkt uit een Smart Industry Fieldlab publicatie van TNO, die werd gepresenteerd tijdens het Smart Industry Jaarevent op 18 maart in Hilversum.

Volgens de publicatie gaat er sinds de start in 2014 in totaal 240 miljoen euro aan investeringen om in de Fieldlabs, en zijn er 600 bedrijven bij betrokken. Bij de Fieldlabs zijn naar schatting 430 directe banen gecreëerd. Eind 2018 waren er 35 Fieldlabs in Nederland actief, en begin 2019 zijn er nog eens vier nieuwe Fieldlabs bij gekomen.

De Fieldlab publicatie is hier te lezen.

De publicatie geeft een goed beeld van het doel, de werkwijze en de resultaten van elke Fieldlab. De betrokken bedrijven vertellen wat de samenwerking binnen de Fieldlabs hen heeft opgeleverd. Tijdens de plenaire afsluiting van het Jaarevent vertelden twaalf Fieldlabs in een video wat een Fieldlab voor hen betekent en welke mogelijkheden er zijn. Alle Fieldlabs waren het hierover eens: we moeten van start, en vooral niet afwachten. Volgens de Fieldlab-coördinatoren zitten Smart Industry-oplossingen vaak in het samenbrengen van nieuwe technologieën, nieuwe materialen en nieuwe businesscases. Voor veel kleine ondernemingen is het te hoogdrempelig en te duur om dit voor zichzelf te realiseren, maar het kan wél wanneer ze binnen Fieldlabs samen met anderen oplossingen te bedenken die ze in hun eigen bedrijf kunnen toepassen.

Tijdens de plenaire opening van het Jaarevent van 2019 vertelde staatssecretaris Mona Keijzer van EZK over de resultaten en toekomstplannen van de vijf Smart Industry Hubs. Deze Hubs kondigden vorig jaar tijdens het Smart Industry Jaarevent een samenwerking aan om activiteiten voor ondernemers in hun eigen regio te versterken. In deze Hubs werken Fieldlabs, regionale en nationale branche/belangenverenigingen, regionale en lokale ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen en strategische partners samen om ondernemers te ondersteunen. De Hubs organiseren evenementen en helpen ondernemers door verbindingen te leggen met Smart Industry Fieldlabs en faciliteiten, zowel regionaal als nationaal. Iedere ondernemer kan bij een regionale hub aankloppen met een vraag.

Ook Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink benadrukte het belang van de Fieldlabs en de Hubs: “De kracht van Smart Industry zit in regionale samenwerking. De Smart Industry Hubs die nu van de grond komen, helpen mkb’ers verder te digitaliseren en versterken de samenwerking tussen de Smart Industry Fieldlabs. Dankzij deze ‘bottom-up’-aanpak met Fieldlabs en Hubs loopt Nederland nu voorop met Smart Industry.”