18 maart 2019 – Smart Industry Declaration 2019: impact vergroten om toonaangevende positie te behouden

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat ontving tijdens het Smart Industry Jaarevent uit handen van FME en Smart Industry-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de Smart Industry Declaration. Hiermee wil Smart Industry de impact van de huidige Implementatieagenda vergroten om de ambitie te kunnen realiseren dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal geïntegreerde productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven een substantiële energie- en materiaalbesparing realiseren en bijdragen aan een duurzame economie.

Hoe ziet de vergroting van impact eruit?
De Declaration bevat vier acties die de vergroting van de impact moeten bewerkstelligen:

  1. De toepassing van Smart Industry-oplossingen breed verankeren
  2. De kennisbasis versterken
  3. De internationale samenwerking tussen Nederland en Duitsland versterken
  4. Het versterken van regionale economische samenwerking met Smart Industry Hubs

Download hier de Declaration Smart Industry 2019

De Nederlandse industrie is sterk en op veel gebieden vooruitstrevend. Er wordt bovendien flink aan de weg getimmerd met nationale en internationale programma’s, zoals Smart Industry. Deze aanpak biedt echter geen garantie voor de wereld van morgen. Zo is het tempo van de mondiale en technologische ontwikkelingen hoog en moet de Nederlandse industrie er alles aan doen om dit tempo bij te houden. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten samenwerken en concreet aan de slag moeten gaan. Smart Industry is ervan overtuigd dat alle partijen hun commitment moeten leveren en proactief moeten handelen om als Nederland en Europa een toonaangevende positie te behouden. Daarom ontving de staatssecretaris op 5 februari 2018 de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021, en vandaag de Declaration Smart Industry.

De staatssecretaris benadrukt het belang van Smart Industry en de samenhang met het kabinetsbrede digitaliseringsbeleid: “Nederland behoort op dit moment tot de top, maar dat blijf je niet vanzelf. Door met verschillende partijen deze conferentie te organiseren, kan worden bepaald wat nodig is om aan de top te blijven en kunnen concrete afspraken worden gemaakt waardoor de regering weer de volgende stap kan zetten.”