18 maart 2019: Peter van Harten Smart Industry ambassadeur van het jaar

Het programma Smart Industry wordt onder andere gedragen door alle ambassadeurs die zich met Smart Industry verbonden voelen en bij het netwerk aangesloten zijn. Zij hebben de status van Smart Industry ambassadeur en helpen de zichtbaarheid van Smart Industry te vergroten. Hierbij helpen zij ondernemers bewust te laten worden van de kansen die Smart Industry biedt. Sommige ambassadeurs leveren een wel heel bijzondere bijdrage. Éen ambassadeur werd daarom tijdens het Smart Industry Jaarevent op 18 maart in het zonnetje gezet.

Peter van Harten, werkzaam bij ISAH en ambassadeur van Smart Industry, kreeg tijdens het Jaarevent de titel ambassadeur van het jaar 2019 achter zijn naam staan. Van Harten werd op het podium geroepen en kreeg uit handen van Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming een grote bos bloemen uitgereikt. Peter van Harten trekt al geruime tijd het internationale traject vanuit Smart Industry, waar hij veel succes in boekt. Smart Industry heeft zich de afgelopen tijd internationaal gezien op de kaart gezet, is veel in gesprek met Duitsland en organiseert diverse evenementen en handelsmissies, waarbij het grootste succes tot nu toe de Economische Missie naar Duitsland afgelopen oktober was waar het Koninklijk Paar ook bij aanwezig was.

De voorzitter van Smart Industry benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Zo stelde ze dat we de kennis en superieure technologie van Duitsland hard nodig hebben. Tegelijkertijd loopt Duitsland als het gaat om digitalisering nog achter: “Zo komt het ook in Duitsland nog voor dat de automatisch aangedreven machines nog handmatig worden geprogrammeerd door een medewerker met een papieren handleiding”, aldus Dezentjé Hamming. Tegelijkertijd is er in Duitsland veel mogelijk gezien de grote budgetten die er beschikbaar zijn voor onderzoek. Actief inzetten op Duitsland als Handels- en Technologiepartner is volgens Dezentjé Hamming met name in een veranderend speelveld van belang om samen met Duitsland de kar te trekken. In oktober tijdens de handelsmissie werden daarom twee intentieverklaringen ondertekend in het bijzijn van het Koninklijk Paar, die inmiddels hebben geleid tot concrete samenwerkingsprojecten. Op dit moment werkt Smart Industry met Duitsland aan een gemeenschappelijke actieagenda die tijdens de Hannover Messe gepresenteerd zal worden.