27 maart 2019: Smart Industry en de MIT-regeling

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Er zijn hiervoor diverse subsidie-instrumenten beschikbaar. De MKB-subsidie instrumenten zijn alleen beschikbaar voor MKB-ondernemers en start-ups. Daarnaast zijn er twee MKB-ondersteunende instrumenten beschikbaar voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) die worden ingezet ten behoeve van het MKB. De MIT-regeling is goed te gebruiken voor Smart Industry projecten. In bijna alle agenda’s van de topsectoren is ruimte voor onderzoek en ontwikkeling naar de toepassing van Smart Industry technologieën. Binnen sommige topsectoren is Smart Industry ook als specifiek thema benoemd. De regeling omvat:

  • Kennisvouchers: eerste kennisvraag, open van 9 april tot 10 september, wie het eerst komt, wie het eerst maalt
  • Haalbaarheidsproject: technische- en economische haalbaarheidsstudie, open van 9 april tot 10 september, wie het eerst komt, wie het eerst maalt
  • R&D samenwerkingsproject (klein en groot): ontwikkeling of vernieuwing van productieprocessen en/of diensten, open van 11 juni tot 10 september, tendersystematiek

In dit document kunt u meer informatie vinden over de MIT-regeling.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de MKB Idee-regeling die ook begin april open gaan:

  • Doel: knelpunten wegnemen die investeringen in menselijk kapitaal belemmeren
  • Projecten met focus op 3 typen investeringen: meer technisch opgeleid personeel, menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering en klimaat- en energietransitie
  • Open van 15 april tot 27 augustus
  • Tendersystematiek

Kijk hier voor meer informatie over de subsidies en financiering.