Stakeholderconsultatie bijeenkomst over digitalisering en beleid

Kom op vrijdag 10 mei van 09:30 – 13:00 naar een stakeholderconsultatie bijeenkomst over digitalisering en het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking bij FME in Zoetermeer (lunch inbegrepen).

Smart Industry als onderwerp in de visie op digitalisering voor Buitenlandse Handel

In 2018 heeft Minister Kaag in haar BuHa-OS nota aangekondigd met een visie op digitalisering voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te komen. Het gaat hierbij om aspecten zoals:

 • Ontwikkelingen t.a.v. digitalisering in andere landen (bv China) en hoe dit van invloed is op onze handelspositie
 • Nederlandse digitale oplossingen beter vermarkten in het buitenland
 • De mate waarin handelsverdragen belemmeringen wegnemen voor handel in digitale dienstverlening
 • De invloed van digitalisering in ontwikkelingslanden en wat dit betekent voor het Nederlands hulp-handel beleid
 • De inzet van digitalisering voor het verbeteren van de Nederlandse handelsbevordering

In een dergelijke visie mag het onderwerp Smart Industry niet ontbreken. Sterker nog, wat ons betreft staat dit onderwerp centraal. Het speelt immers een cruciale rol bij de versterking van onze internationale concurrentiepositie.

Hiervoor wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken graag input uit het bedrijfsleven ophalen. Graag nodigen wij u uit om uw inzichten te delen. Door middel van uw input kunnen we ervoor zorgen dat de doelen en belangen van Smart Industry door het handelsbeleid worden gediend.

Programma

Tijdens de bijeenkomst willen wij met u reflecteren op het volgende:

 • Verdere uitrol van Smart Industry biedt grote kansen om als Europa de concurrentie met andere handelsblokken in de wereld aan te gaan
 • Het handelsbeleid van minister Kaag gaat uit van een bepaalde landenfocus. In hoeverre past deze bij bovenstaande ambitie, ook uitgaande van de landen waar jullie bedrijfsvoering zich op richt en waar groeipotentie zit?
 • Welke knelpunten zijn er op het gebied van uitrol van Smart Industry? Hoe moet het Nederlandse of Europese handelsbeleid aangepast worden om deze weg te nemen?
 • Welke knelpunten komen jullie als bedrijf bij het internationaal zakendoen tegen (bijv. issues m.b.t. wet- en regelgeving omdat jouw product ook een software component bevat, niet cybersecure genoeg is of data flow over grenzen heen belemmerd wordt)?
  o In hoeverre pakt het internationale bedrijfsleveninstrumentarium van de overheid deze knelpunten aan? Wat mist hier nog?
  o Waar knelt dit met internationale handelsregels? Wat zou de Nederlandse overheid hieraan moeten doen?
 • Welke rol speelt het Nederlandse postennetwerk hierin:
  o Hoe kunnen zij helpen bij het versterken van de Nederlandse positie in Smart Industry in het algemeen?
  o Hoe kunnen zij, gezien eerdergenoemde knelpunten, jullie als bedrijf helpen bij het verzilveren van kansen op buitenlandse markten?

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar beleid@fme.nl.