4 juli 2019: Doe mee aan de tweede ronde van MKB Idee

De overheid daagt bedrijven zelf uit om oplossingen te bedenken voor het omscholen en bijscholen van werknemers en voor een leven lang ontwikkelen. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en nu ook door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Veertien ondernemers zijn vanaf december bezig met het uitwerken en concreet maken van hun MKB Idee. Ondertussen is de werving gestart van een nieuwe groep ondernemers.

Bent u dus een mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Aanmelding kan tot 27 augustus 2019.

Voorwaarden
Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Klik hier voor meer informatie en lees de voorwaarden.