Denk mee met het Meerjaren Programma Sleuteltechnologieën voor Smart Industry

In het kader van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt op dit moment een Meerjaren Programma Smart Industry ontwikkeld. Dit programma zal de komende jaren een belangrijke basis gaan vormen voor de ontwikkeling én toepassing van technologische oplossingen voor de digitale maakindustrie.

De uitdaging
Bedrijven en kennisinstellingen krijgen de gelegenheid om deze innovatieagenda mede vorm te geven, om op basis daarvan innovatieprogramma’s op te zetten, die innovatieve en technologische doorbraken voor de Nederlandse maakindustrie kunnen realiseren. Kortom, er liggen veel kansen, die met de juiste kennis en innovatie-investeringen en in samenwerking tussen de belangrijkste partners tot wezenlijke impact kunnen leiden. Om deze kansen volop te benutten worden door het Programmabureau Smart Industry in samenwerking met TNO twee nationale en een aantal regionale kennissessies georganiseerd.

Onze uitnodiging
Graag nodigen wij u persoonlijk uit om bij te dragen aan de opzet van dit Meerjaren Programma en zo sturing te geven aan hoe de inzet op sleuteltechnologieën de komende jaren wordt vormgegeven. De twee nationale kennissessies vinden plaats op:

  • Woensdag 11 september van 13.00 – 17.00 uur
  • Vrijdag 4 oktober van 13.00 – 17.00 uur

Beiden bij het Programmabureau Smart Industry – Zilverstraat 69 – 2718 RP in Zoetermeer.

Programma
Het programma van de kennissessie ziet er als volgt uit:

  1. Korte introductie van de scope en het belang van de innovatie agenda
  2. Brainstorm in sub-groepen over de proposities en concrete onderzoeksprogramma’s
  3. Terugkoppeling uit de sub-groepen en vervolgafspraken.

Aanmelden
Interesse om als bedrijf met ons mee te denken? Meld u aan voor een kennissessie door een mail te sturen naar info@smartindustry.nl. Graag horen we voor 4 september per mail of we u kunnen begroeten bij een van de twee kennissessies in Zoetermeer.

Lees in de bijlage de toelichting en meer achtergrond op het Meerjaren Programma Sleuteltechnologieën Smart Industry.