Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn

Eén van de onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie de komende jaren, is de herziening van de machinerichtlijn. Als start van de herziening doet de Europese Commissie een publieke uitvraag naar de mening van alle belanghebbenden van de machinerichtlijn. De machinerichtlijn is de basis voor de wetgeving in alle Europese lidstaten betreffende de veiligheid van machines. Hiervoor moet er rekening gehouden worden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Verschillende vragen komen hierbij aan bod en door middel van deze vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

Vrijdag 23 augustus is er een bijeenkomst voor alle Nederlandse belanghebbende om samen met elkaar van gedachten te wisselen over deze herziening. Dit wordt gedaan in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De bijeenkomst is van 9.30 tot 15.00 inclusief lunch.

Programma
09.30 – Welkom & opening: Toelichting door Okke-Jaap Prent, NEN-consultant Industrie & Veiligheid
09.45 – Machinerichtlijn, stand van zaken: Huub Sluijsmans, Ministerie SZW
10.15 – Discussieronde 1: Open consultatie questionnaire
10.45 – Pauze
11.15 – Terugkoppeling discussieronde 1
12.15 – Lunch
13.15 – Discussieronde 2: Is de Machinerichtlijn toekomst bestendig?: Open discussie op de toekomstbestendigheid van huidige Machinerichtlijn
13.45 – Terugkoppeling discussieronde 2
14.15 – Samenvatting van de dag
15.00 – Sluiting met netwerk borrel

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.