Mbo-certificering ‘Werken met een industriële robot’

Digitalisering en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op de arbeidsmarkt. De veranderingen vragen om een bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van medewerkers. Een leven lang ontwikkelen is daarbij cruciaal en het mbo speelt daarin een belangrijke rol. Om die reden is FME dan ook blij met de certificering ‘Werken met een industriële robot’ die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onlangs vastgesteld heeft.

Om een leven lang ontwikkelen gemakkelijker te maken, kunnen volwassenen in het mbo keuzedelen volgen en die afsluiten met een certificaat. Deze certificaten staan in het ­landelijk diplomaregister en de kwaliteit wordt geborgd door de Inspectie van het Onderwijs.

Lees het volledige artikel