29 augustus: Kennisuitwisseling met Duitse ondernemers

Smart Industry houdt niet op bij de landsgrenzen. Een brede Europese ontwikkeling van slimme industrie is van grote betekenis voor het toekomstige concurrentievermogen van de Europese – en dus ook de Nederlandse – industrie. Om goed te kunnen inspelen op die internationale ontwikkelingen is binnen Smart Industry de werkgroep Internationaal opgericht. Deze richt zich op drie terreinen: bilaterale contacten met landen, internationale onderzoeksprogramma’s en de Europese digitaliseringsagenda, met onder meer de Digital Innovation Hubs.

Gefocust wordt bij de bilaterale contacten voorlopig op Duitsland met haar Industrie 4.0 programma en België met haar Factory of the Future programma. Doel is op het gebied van standaardisatie, het veilig delen van data en skills tot een concreet samenwerkingsprogramma te komen. Daarnaast willen we dat de Nederlandse industrie maximaal is aangehaakt op internationale OEM’s en bedrijven over de grens en meer samenwerken aan smart oplossingen en producten.

Om zowel kennis en ervaringen met de Duitsers uit te wisselen, organiseert Produktion NRW diverse activiteiten waar Nederlandse bedrijven aan kunnen deelnemen. Deze bijeenkomsten worden in Duitsland georganiseerd en bieden u de kans om met Duitse ondernemers aan tafel over interessante onderwerpen te praten waar we zowel in de Nederlandse als Duitse industrie mee te maken krijgen. Op onze website staan alle bijeenkomsten t/m september. Mocht dit niet uitkomen, dan kunt u hier alle bijeenkomsten tot het eind van dit jaar zien.