12 augustus 2019: Concretisering van Nederlands-Duitse samenwerking in Baden Württemberg

Begin juli bezocht een kleine delegatie van Smart Industry Hubs en het consulaat München onder leiding van Smart Industry ambassadeur Peter van Harten diverse organisaties in Baden Württemburg in Duitsland. Het bezoek stond in het kader van het in april op de Hannover Messe gepresenteerde Nederlands-Duitse Aktionsplan 2019-2021 voor de industrie. Het Aktionsplan werd daar door Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming aangeboden aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer. De agenda gaat in op vijf gebieden uit de overeenkomst die werd getekend tijdens de economische missie in oktober 2018, om samen te werken om elkaars industriegebied te versterken, namelijk:

  1. Meer grote ondernemingen in Europa
  2. Het bouwen van het beste en meest flexibele digitaal verbonden productienetwerk in Europa
  3. Meer praktische toepassingen in onderzoek en ontwikkeling
  4. Samen de productiviteit verhogen
  5.  Ontwikkeling van geschoolde werknemers van de toekomst

Op dit moment wordt de samenwerking die in het plan is aangekondigd met enkele Duitse deelstaten verder geconcretiseerd.

De reis werd afgetrapt met een Industry Dinner in Ludwigsburg, waar diverse vertegenwoordigers van de industrie uit deze belangrijke deelstaat met elkaar en de Nederlandse delegatie in gesprek gingen. De twee dagen daarna werden onder andere het Ministerie van Economische Zaken, Fraunhoger IPA, Arena2036, Hochschule Reutlingen en KIT bezocht.

Arena2036 is een grote testomgeving waar bedrijven samen werken aan de auto of de mobiliteit van de toekomst. Aan de delegatie werd onder andere een flexibele productievloer getoond (zie bovenstaande foto) waar met kleuren eenvoudig een nieuwe lay-out en routing kan worden getoond. Bij de Hochschule wordt een zogenaamde ‘Lernfabriek’ gebouwd waar bedrijven kennis kunnen maken met nieuwe productietechnologie. KIT liet ons zien hoe je met nieuwe technologie eenvoudig machines kunt simuleren voordat ze gebouwd worden. Allemaal oplossingen die Nederland en Duitsland verder kunnen helpen om de concurrentiekracht te versterken en de productiviteit te verhogen.

Naar aanleiding van dit bezoek zijn de eerste ideeën ontstaan over een gemeenschappelijk Duits-Nederlands Fieldlab waarin we met name de praktische kennis vanuit Nederland en Duitsland rondom productiviteit willen bundelen. Hieraan wordt de komende maanden verder gewerkt samen met de Duitsers. Mocht je hier meer over willen weten, stuur dan een mail naar info@smartindustry.nl.

Ook kun je de verschillende organisatie digitaal bezoeken via onderstaande links:

Wil je meer weten over het Nederlands-Duitse Aktionsplan en onze activiteiten op het gebied van internationalisering? Klik dan hier.