Sessie 2: Linked Data toepassingen in Smart Industry

In deze sessie worden de mogelijkheden van Linked Data specifiek voor de maakindustrie toegelicht. Verschillende toepassingen, zoals de Quality Assurance applicatie voor Semiconductors (Semaku/NXP) en het fieldlab Smart Connected Supplier Network zullen de revue passeren. De sessie levert u inzicht op in de mogelijkheden om data met betrekking tot objecten te standaardiseren. Zie ook https://www.noraonline.nl/wiki/Nederlandse_Parels_van_Linked_Data_toepassingen_2019_gepubliceerd.
Pieter van Everdingen, programma manager Platform Linked Data Nederland
Erik Kentie, community manager SURF sara