13 september 2019: Fieldlab Zephyros innoveert samen richting ‘Zero Downtime & Zero on-site Maintenance’ in Offshore Wind

Op 13 september vond de feestelijke aftrap van het smart maintenance project Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen (AIRTuB) plaats bij Scalda in Vlissingen. AIRTuB is een innovatieproject van het Fieldlab Zephyros en ontving onlangs een toekenning van de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie en Economische Zaken en Klimaat. Met deze toekenning kon het eerste grote joint industry smart maintenance offshore wind innovatieproject officieel van start gaan! Tijdens de uitreiking presenteerden de 15 samenwerkende partijen hun plannen voor de komende drie jaar. De start van het project betekent ook de toekenning van de Smart Industry Fieldlab status aan Zephyros. Namens het Programmabureau Smart Industry reikte programmamanager Susanne van der Velden het Smart Industry Fieldlab schildje uit aan Ferry Visser, projectleider van Zephyros.

Het Fieldlab Zephyros levert door het goed organiseren van het onderhoud aan turbines een essentiële bijdrage aan het organiseren van de Nederlandse ambities met betrekking tot wind op zee. Volgens Van der Velden vormt het Fieldlab een belangrijke pijler van de energietransitie: “Nederland heeft grote plannen voor wind op zee en daarvoor zijn een groot aantal turbines nodig om dit te realiseren. Daarbij moet het kruisende verkeer zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. Het Fieldlab Zephyros denkt hierin mee door het onderhoud van turbines zo efficiënt en automatisch mogelijk in te richten.” Naast AIRTuB staan ook andere projecten zoals de Zephyros Data Tower, Offshore Wind Bolting, Supply-chain Performance en Nacelle Robotics in de steigers. Hiermee beloofd Zephyros een veelzijdig Fieldlab te worden dat over de hele linie kostenreductie in de offshore wind gaat realiseren.

Over Fieldlab Zephyros
Het World Class Maintenance Fieldlab Zephyros zet in op het optimaliseren van onderhoud voor energietechnologieën. Dit initiatief, dat ook samen met het Centre of Expertise Water & Energy tot stand gekomen is en waaraan subsidie adviesbureau InnoFunding bijgedragen heeft, verenigt in eerste instantie de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie. Aan dit project doen de volgende partijen mee: Qlayers, DronesforWork, Demcon, Stork AMT, Eneco Wind, Dutch TeraHertz, LM Wind Power, TNO-ECN, NLR, TU Delft, HZ University of Applied Sciences/Scalda, Hogeschool InHolland, Hanze Hogeschool, Saxion University of Applied Sciences en Development Center for Maintenance of Composites.

Meer informatie over het Fieldlab