PDB NL – IDEA Summit 2019 Fieldlab Smartbase

“Samenwerken aan de krijgsmacht van morgen”

‘Doen is het nieuwe denken’! Steeds vaker is dat de praktijk als het bedrijfsleven en Defensie samenwerken. Zij gaan uitdagingen samen aan, verenigen belangen, zetten middelen doelmatiger in en delen kennis. Zo werken beide partijen samen aan de Krijgsmacht van morgen en versterken zij de BV Nederland. Tijdens de PDB NL – IDEA Summit 2019 op 15 oktober van 15:00 – 20:00 uur wordt deze positieve beweging met u versterkt.

Op een interactieve wijze wordt aan de slag gegaan en wordt onderzocht zo hoe Defensie en Bedrijfsleven samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. Dit wordt onder andere gedaan door:

  • Speeddaten: Bedrijfsleven en Defensie zoeken samen de win-win op rondom delen van personeel, samen innoveren en duurzaamheid.
  • Interactie met experts: Het beantwoorden van vragen over samenwerken met Defensie: hoe werken aanbestedingsprocessen, hoe kan gezamenlijk geïnnoveerd worden en hoe worden adaptieve partnerschappen gevormd?
  • Lessons learned en innovatie in de spotlight: Samenwerkingsbanden delen hun kennis en ervaringen.

De dag wordt afgesloten met een diner met de minister van Defensie, Ank Bijleveld Schouten.

Kijk hier voor het programma en meld u direct aan.