26 september 2019: Concretisering van de Duits-Nederlandse samenwerking tijdens cross-border event

Vandaag vond het cross-border event plaats op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven waar een Duitse delegatie in gesprek ging met zo’n 100 ondernemers uit Nederland. Het bezoek stond in het teken van de digitalisering van de industrie, cybersecurity en de Smart Factory. De groep deed een aantal highlights op de BIC aan, waaronder het Data Value Center Smart Industry, het Cyber Weerbaarheidscentrum en de Fieldlabs High Tech Software Competence Center en Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics. Daarnaast gingen zij het gesprek aan met Nederlandse ondernemers en ontmoetten ze de werknemers van morgen, namelijk de studenten van het Summa College in Eindhoven en de Universiteit Leiden. Vanuit het programmabureau Smart Industry ging ambassadeur Peter van Harten in op de Duits-Nederlandse actieagenda 2019-2021 die afgelopen april tijdens de Hannover Messe werd gelanceerd. Het event leidde uiteindelijk tot nieuwe ideeën, inzichten en een concretisering van de Duits-Nederlandse samenwerking.

Het cross-border event was een vervolg op eerder gemaakte afspraken tussen Nederland en Duitsland. Tijdens een economische missie naar de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts afgelopen oktober tekenden voorzitter van FME en Smart Industry Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en Thomas Hahn, hoofd International Relations Platform Industrie 4.0, in het bijzijn van het Koninklijk Paar al een overeenkomst om de digitalisering van de industrie gezamenlijk te verbeteren en te versnellen. Op de Hannover Messe werd deze samenwerking concreet gemaakt. Dezentjé Hamming overhandigde tijdens de beurs de Nederlands-Duitse Actieagenda aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, waarin Nederlandse en Duitse partijen op een aantal gezamenlijke onderwerpen intensief met elkaar gaan samenwerken om de gezamenlijke concurrentiepositie te versterken.