26 september 2019: Meerjaren Programma Sleuteltechnologieën voor Smart Industry in de maak

Op woensdag 11 september was de eerste kennissessie voor bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk een Meerjaren Programma Sleuteltechnologie Smart Industry te ontwikkelen. Dit onderzoeks-en innovatieprogramma zal de komende jaren een belangrijke basis gaan vormen voor de ontwikkeling én toepassing van technologische oplossingen voor de digitale maakindustrie.
Tijdens de sessie hebben ruim 30 deelnemers zich gebogen over de invulling van het Meerjaren Programma met als ambitie: Nederland het meest flexibele en het beste digitaal geïntegreerde productienetwerk van de wereld te maken, waarmee de betrokken maakbedrijven een substantiële energie- en materiaalbesparing realiseren en bijdragen aan een duurzame en concurrerende economie.

Wilt u vanuit uw bedrijf of kennisinstelling ook meedenken? U bent van harte welkom op:

4 oktober van 13:00 – 17:00 uur bij het Programmabureau Smart Industry:
Zilverstraat 69, 2718RP Zoetermeer

Of op:
22 oktober van 13.30 – 17.00 uur op de Brainport Industries Campus:
BIC 1, 5657 BX Eindhoven

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@smartindustry.nl