25 oktober 2019: Innovatiecluster Drachten en BouwLab R&Do nieuwe Fieldlabs

Het Innovatiecluster Drachten en BouwLab R&Do zijn afgelopen maand door de Smart Industry stuurgroep officieel als Fieldlab erkend. Beide Fieldlabs presenteerden in hun voorstel een duidelijk doel en ambiteus plan voor minimaal drie jaar. Zij krijgen daarin steun van een consortium van partners. De kersverse Fieldlabs maken ook direct deel uit van de regionale Smart Industry Hubs. Deze regionale Smart Industry Hubs vormen sinds begin 2018 een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven en versterken de regionale samenwerking van de Fieldlabs van Smart Industry. De hubs organiseren regionale evenementen, en wijzen ondernemers de weg naar de Fieldlabs, subsidies, opleidingen en andere faciliteiten. In de hubs zijn zowel Fieldlabs, branche- en belangenverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen als strategische partners actief. Maak hieronder kennis met de nieuwe Fieldlabs!

Innovatiecluster Drachten
Het Innovatiecluster Drachten is een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt. De aangesloten bedrijven werken samen aan de oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst, namelijk 3D metal printing, remote sensoring en big data, robotics, visual intelligence en all electric propulsion.
Lees verder

BouwLab R&Do
BouwLab R&Do is een regionale innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. In dit R&Do Lab voor de bouw werken diverse organisaties uit de keten samen aan opgaven als circulaire bouw, digitalisering, ketenintegratie en uiteindelijk versnelde innovatie binnen de bouw. Doel van BouwLab is om verder te gaan dan alleen praten. BouwLab staat voor doen, daarvan leren en uiteindelijk waarde creëren voor de aangesloten organisaties.
Lees verder