19 december 2019: Lancering platform Trivest Connect

Op vrijdag 13 december is hét nieuwe platform voor de maakindustrie, Trivest Connect, gelanceerd bij plaatbewerker Suplacon in Emmeloord. Smart Industry Fieldlab Smart Connected Supplier Network is een van de betrokken partijen in het platform. Het doel van het platform is om maakbedrijven bij elkaar te krijgen. Zij gaan namelijk steeds nauwer met elkaar samenwerken. Het uitwisselen van informatie over inkoop- en verkooporders, orderbevestigingen, levertijden en facturatie staat daarbij centraal. Het zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer inzicht hebben in de logistieke keten en efficiënter kunnen samenwerken. Een belangrijk aspect binnen deze ketenintegratie is het vraagstuk rondom automatisering. Het integreren van de verschillende ketens en automatiseren van de verschillende processen is namelijk complex wanneer dit gerealiseerd moet worden tussen meerdere bedrijven (afnemers én leveranciers). Trivest Connect biedt hierin de oplossing. Trivest Connect is hét platform voor de maakindustrie dat bedrijven en hun IT-technologieën verbindt door processen over meerdere applicaties heen te automatiseren. Bedrijven die aangesloten zijn op het platform vereenvoudigen hun gezamenlijke processen door het automatiseren van kostbare en veelal handmatige werkzaamheden.

Hoe werkt Trivest Connect?
Maakbedrijven gebruiken veel verschillende softwaresystemen. Informatie-uitwisseling tussen die systemen vindt plaats op basis van berichten in elk een eigen taal, afhankelijk van het
systeem. Dit maakt integratie tussen de systemen omslachtig en complex. Om tot een uniform formaat te komen, is het SCSN-formaat (Smart Connected Supplier Network) ontwikkeld. Dit
formaat maakt het mogelijk verschillende IT-systemen via één platform met elkaar te verbinden.

Trivest Connect verwezenlijkt het platform dat die informatie-uitwisseling tussen verschillende bedrijven in de maakindustrie snel en simpel mogelijk maakt. Kan een leverancier zich niet
committeren aan het SCSN-formaat, dan is er in Trivest Connect functionaliteit beschikbaar om het SCSN-bericht te vertalen in het gewenste leveranciersformaat. Doordat deze vertaling binnen
het platform plaatsvindt en niet lokaal, connecteert elke leverancier naadloos en schaalbaar met iedere afnemer die beschikt over een Trivest ERP-systeem.

Raadpleeg de brochure voor meer informatie