19 december 2019: Marktconsultatie Platform Smart Industry

Smart Industry is op dit moment op de helft van de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021. De focus in de tweede helft van de implementatieagenda komt meer te liggen op het ontsluiten, overdragen, toepassen en borgen van de reeds opgedane kennis. Nederland kent ongeveer 60.000 bedrijven in de technische maakindustrie. Op dit moment zijn zo’n 600 partijen aangesloten bij de Fieldlabs. We hebben het idee dat er meer bedrijven actief zijn in gebieden die we onder Smart Industry kunnen scharen, maar het eerlijke antwoord is dat we daar op dit moment niet echt zicht op hebben. Hier willen we komend jaar verandering in brengen!

Doelstelling en ambities 2020
We willen een platform bieden dat datagedreven antwoord kan geven op de vragen die er leven in het brede veld van de Nederlandse maakindustrie. Daarmee willen we zoveel mogelijk digitaal ondernemers van antwoorden voorzien en ze daar waar gewenst in contact brengen met relevante (onafhankelijke) adviseurs in de regio. De regionale hubs moeten als loket gaan dienen om vragen te beantwoorden van ondernemers in hun achterveld. We snappen echter dat een afspraak met een hub adviseur hoogstwaarschijnlijk niet de eerste stap gaat zijn in de reis van de ondernemer. Daarom willen we een mechanisme hebben dat zowel een kennisbron is als dat het voor lead nurturing kan worden ingezet.

Lees hier meer over de uitgangspunten en technische functionaliteiten van het platform

Wij schakelen uw hulp in!
Op basis van deze briefing, het plan van eisen en deze presentatie vragen wij partijen om een presentatie voor een marktconsultatie voor te bereiden. We onderscheiden een aantal sub trajecten en staan ervoor open om presentaties en/of aanbiedingen van samenwerkende partijen te ontvangen welke ieder zorgdragen voor 1 of meer deeltrajecten.

We ontvangen per presentatie graag de volgende elementen:

  • Introductie bureau, team en competenties
  • Referenties en (vergelijkbare) cases
  • Plan van aanpak om de ambities te realiseren
  • Proces
  • Planning en budgetindicatie

We ontvangen de presentaties (inclusief eerste kostenraming) graag uiterlijk 31 december 2019 om 12:00. Deze dienen te worden ingediend per e-mail bij susanne.van.der.velden@smartindustry.nl. Voor tussentijdse vragen kunt u ook bij haar terecht. Indien u interesse heeft om een presentatie in te dienen, kunt u ook met Susanne van der Velden contact opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek. De voorstellen worden in week 1 en 2 beoordeeld en de deelnemende partijen worden indien gewenst ook gevraagd om in deze periode een presentatie te geven over hun voorstel. Daarna zullen we zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in week 5 bekend worden gemaakt met welke partij(en) het project zal worden opgestart.

Raadpleeg onderstaande stukken voor meer informatie:
Briefing Platform Smart Industry
Plan van Eisen
Presentatie Marktconsultatie