23 januari 2020: Nieuwe directeur voor Fieldlab Robotics

Het Fieldlab Robotics gaat het nieuwe jaar voortvarend van start! Met ingang van 1 januari 2020 is Mr. Saskia van der Laak MMO benoemd tot directeur van Fieldlab Robotics.

Saskia heeft 15 jaar bij LWV/VNO-NCW gewerkt en daar haar sporen verdiend in de triple helix van ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen. Innovatie door samenwerking was daarbij altijd het centrale thema. Zij was trekker van de Limburgse Versnellingstafels, waar honderden MBK bedrijven samen werkten aan vele nieuwe producten/diensten. Ook was zij initiatiefnemer van een LWV Acceleration class project, dat beoogt ideeën om te zetten in bedrijven. Sinds 2015 is Saskia als zelfstandig ondernemer actief op de terreinen van innovatie en organisatieontwikkeling. Meer over Saskia.

Smart Industry wenst Saskia van der Laak veel succes met haar nieuwe functie.