Inzet voucher
Een haalbaarheidsvoucher kan aangevraagd worden indien de activiteiten van de aanvrager bijdragen aan het slimmer maken van de maakindustrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen Smart Industry. De voucher kan ingezet worden bij een kennisinstelling, Smart Industry Fieldlab, proeftuin voor de maakindustrie of ondernemersorganisatie of privaat smart tech adviesbureau met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering.

Procedure
De ondernemer dient de aanvraag digitaal in via www.efro-webportal.nl. Ook mag hij een andere partij machtigen om dit te doen of om assistentie vragen (Smart Industry Fieldlab of proeftuin, kennisinstelling, accountant of intermediair). Bij machtiging van een andere partij moet een machtigingsformulier bij de aanvraag worden toegevoegd. De aanvrager vult vervolgens de vragen kort en bondig in op het portal en voegt een beschrijving van een beknopt financieel overzicht toe. Het indienen van een uitgebreid plan van aanpak is niet nodig. Het Fieldlab of de kennisinstelling stelt vervolgens een offerte met handtekening op. Deze mag niet boven de €20.000,- (ex BTW) uitkomen. De aanvraag wordt vervolgens aan twee deskundigen voorgelegd die toetsen op drie criteria:

  • Komt de aanvrager uit de maakindustrie?
  • Is de voorgestelde Smart Industry deskundige inderdaad voldoende deskundig?
  • Gaat het om een Smart Tech toepassing in de maakindustrie (product of proces)

Na toetsing ontvangt de aanvrager bericht over de status van de ingediende aanvraag.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een haalbaarheidsvoucher


Bron: Smart Industry Noordwest