Ontwikkel kennis en vaardigheden met deze regelingen

Wil je als bedrijf actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de talenten van morgen? Heb je veel ideeën maar te weinig capaciteit of financiële slagkracht? Veel bedrijven kampen met vraagstukken en wensen als deze. Van meer inzicht in de scholingsbehoefte van de onderneming, vernieuwingen in het onderwijs, de ontwikkeling van leerwerkplaatsen tot echte technohubs. Grote kans dat jouw initiatief in een van onderstaande regelingen past. Op zoek naar meer informatie of vrijblijvend van gedachten wisselen om te onderzoeken of één van onderstaande regelingen bij jouw wensen past? Neem contact op met Annemarie Strik van het Smart Industry Programmabureau via annemarie.strik@smartindustry.nl

Onderstaande regelingen kunnen individuele of samenwerkende mkb-bedrijven ondersteunen in hun initiatieven. Ook samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en onderwijs komen hiervoor in aanmerking.

MKB!dee

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

In het kort:
Geschikt voor: Individuele of samenwerkende mkb’s.
Projectomvang: min. € 25.000 – max. € 200.000, Subsidie 100%.

Doel: Het oplossen van knelpunten van mkb bij het versterken van kennis en vaardigheden van het personeel ( geen opleidingsbudget).
Verwachte openstelling: Q3 2020.
Inspiratie:  Bekijk leuke en creatieve projecten die al zijn uitgevoerd of in uitvoering hier.
Meer informatie


SLIM – Subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 €48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. 

De regeling biedt de mogelijkheid om de scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming te onderzoeken. Ook biedt het ruimte voor het ontwikkelen van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Ook het ontwikkelen van praktijkgerichte leerwerkplaatsen vallen binnen deze regeling.

In het kort:
Geschikt voor: individuele Mkb’s of samenwerkingsverbanden.
Projectomvang: 60 – 80% afhankelijk van samenwerking en grootte mkb.
Doel: Initiatieven gericht op leren en ontwikkelen .
Meer informatie


Aanjaagsubsidie technohubs

Hoe zorg je dat medewerkers de laatste technologische innovaties ‘in de vingers’ krijgen? Zet samen een technohub op in een gewenste regio: een leer- en innovatieplek waar bedrijven en onderwijs op een nieuwe manier kennis uitwisselen en technologische innovaties delen. Zodat werkenden bijblijven in hun vak.

In een technohub werken onderwijs en bedrijfsleven in een regionale publiek-private samenwerking (PPS) aan kennisuitwisseling op het gebied van technologische innovaties. De hub is een inspirerende plek waar medewerkers bijblijven in hun vak. Een technohub maakt innovaties regionaal toegankelijk, zodat werkenden zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

In het kort
Geschikt voor: Publiek Private Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.
Projectomvang: Planvorming max. €10.000, project, project max. €500.000: 70% subsidie
Doel: Kennisuitwisseling technologische innovaties. Leren op nieuwe hybridemanieren die nauw aansluiten bij de actuele beroepspraktijk. 
Meer informatie


Regionaal investeringsfonds mbo

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs. Om dit te bewerkstelligen, is het voor mbo-instellingen noodzakelijk om nauw samen te werken met bedrijven. Dit vraagt voor beide partijen veel aandacht.

Daarom riep het kabinet in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven. Tot en met 2017 stelde minister Bussemaker (OCW) in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage diende vervolgens aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

In het kort
Geschikt voor:
Samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen.
Projectomvang: max. €2 mln. (33% subsidie).
Doel: Aantrekkelijk, eigentijds mbo-onderwijs.
Inspiratie: Klik hier om meer te lezen over uiteenlopende RIF-projecten
Meer informatie