Fieldlab de Peel

Het 49e fieldlab De Peel (www.fieldlabdepeel.nl) van een 11-tal hightech ondernemingen uit de omgeving van Helmond en Deurne ontving op 3 februari de formele Smart Industry status.

Fieldlab de Peel is een netwerkorganisatie van bedrijven uit regio De Peel die samen diverse IoT en AI-toepassingen onderzoeken en toepassen. Hiermee optimaliseren zij hun bedrijfsprocessen en verhogen hun bedrijfsrendement.

De hightech maakindustrie in de regio De Peel wordt gekenmerkt door een groot aandeel mkb-bedrijven. Vaak ligt bij bedrijven de primaire focus op de dagelijkse bedrijfsvoering. Echter door nieuwe productietechnologieën en steeds verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de maakindustrie radicaal. Deze ontwikkeling wordt ook wel de vierde industriële revolutie, industrie 4.0 of kortweg smart industry genoemd.

De komst van deze vierde industriële revolutie maakt interactie mogelijk tussen ICT, systemen en mensen. Interactie tussen deze (f)actoren gebeurt aan de hand van data. Het bewerken van data leidt tot informatie en inzichten die bestaande bedrijfsmodellen en werkzaamheden in nieuw perspectief plaatsen. Verdienmodellen komen daarmee in een ander daglicht te staan. Dat biedt kansen voor het mkb in onze regio!

Procesoptimalisatie: Data die nu beschikbaar zijn en die nog ontsloten worden omzetten naar informatie die het kennisniveau verhoogd. Met deze kennis kunnen bedrijven hun processen verbeteren.

Ontwikkelen nieuwe business modellen: Met de inzichten in data en de daaruit ontstane kennis nieuwe businessmodellen ontwikkelen.

Aan de slag

Ontdek ook andere smart industry fieldlabs