Op donderdag 21 februari van 16:00 – 19:00 uur komen de Smart Industry Ambassadeurs bijeen bij de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De middag wordt geopend door Fried Kaanen, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie en lid van de Stuurgroep Smart Industry. Vanuit het programmabureau geeft Egbert-Jan Sol een update van het Smart Industry programma en de activiteiten in 2019. Paul Burghardt, Manager Smart Industry Fieldlab The Garden / Thales, laat zien wat er binnen dit Fieldlab allemaal gebeurt.

Website
Een groepje ambassadeurs heeft zich de afgelopen maanden over de website gebogen en een voorstel gemaakt om deze te vernieuwen en in te richten op de wensen van de mkb’er. Aan de hand van hun voorstel gaan we deze middag aan de slag met de inhoud; rond diverse onderwerpen inventariseren wij de wensen / inzichten / kennis van de aanwezige ambassadeurs over informatie voor het mkb. Deze input wordt de week hierna verwerkt met als doel om de resultaten ruim vóór het Smart Industry Jaarevent op 18 maart a.s. in het Gooiland te Hilversum online te hebben.

Als afsluiting zorgt de Koninklijke Metaalunie voor een buffet zodat iedereen voldaan achter de file naar huis kan gaan.

Laat het secretariaat Programmabureau Smart Industry weten of u hierbij aanwezig kunt zijn via info@smartindustry.nl. Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen.