The Fifth Discipline in Three Minutes

Workplace Innovation: The Fifth Element

Jos de Blok (Buurtzorg) over besluitvorming in zelfsturende teams

Smart Industry bij en volgens Auping

Smart Industry – Standaardisatie 2016

Training ISO 27001: opzetten en invoeren informatiebeveiliging

Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink over betere samenwerking binnen Europa

Smart Industry: Winnaars van de toekomst