Data Value Center (DVC-SI )

Ondernemingen helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data, dat is het doel van het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI).

Wij ondersteunen ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data: voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. Met onze onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dat doen we door het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde en samenwerkingsinitiatieven.

Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Diensten

Diensten overzicht

Evenementen

Projecten

Projecten overzicht

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Foto contactpersoon
Naam: Anke Meuffels
Functie: Regio-secretaris Koninklijke Metaalunie Zuidoost en Limburg
E-mail: meuffels@metaalunie.nl
Foto contactpersoon
Naam: Erik Kentie
E-mail: erik.kentie@surfsara.nl
Foto contactpersoon
Naam: Frank Donders
Functie: Business Development Manager Zuid Nederland
E-mail: frank.donders@fme.nl
Foto contactpersoon
Naam: Gerard Blom
Functie: Programme Manager Hub Zuid en DVC-SI
E-mail: gblom@bom.nl
Foto contactpersoon
Naam: John Blankendaal
Functie: managing director
E-mail: j.blankendaal@brainportindustries.nl
Foto contactpersoon
Naam: John den Ridder
Functie: Programmamanager HighTech Maintenance
E-mail: j.denridder@rewin.nl
Foto contactpersoon
Naam: Matthijs Punter
E-mail: matthijs.punter@tno.nl
Foto contactpersoon
Naam: Pierre van Kleef
Functie: Programmamanager Midpoint Brabant Smart Industry
E-mail: pierrevankleef@midpointbrabant.nl
Foto contactpersoon
Naam: Renato Calzone
Functie: Program Manager Smart Industry
E-mail: r.f.calzone@jads.nl
Foto contactpersoon
Naam: Ruud van Iwaarden
Functie: Investment manager / Advisor
E-mail: r.vaniwaarden@brainportdevelopment.nl