Data Value Center (DVC-SI )

Ondernemingen helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data, dat is het doel van het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI). Wij ondersteunen ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data: voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. Met onze onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dat doen we door het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde en samenwerkingsinitiatieven. Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Naam: Anke Meuffels
E-mail: meuffels@metaalunie.nl
Naam: Erik Kentie
E-mail: erik.kentie@surfsara.nl
Naam: Frank Donders
E-mail: frank.donders@fme.nl
Foto contactpersoon
Naam: Gerard Blom
Functie: Hub Coördinator Zuid
E-mail: gblom@bom.nl
Naam: John Blankendaal
E-mail: j.blankendaal@brainportindustries.nl
Naam: John den Ridder
E-mail: j.denridder@rewin.nl
Naam: Matthijs Punter
E-mail: matthijs.punter@tno.nl
Naam: Pierre van Kleef
E-mail: pierrevankleef@midpointbrabant.nl
Naam: Renato Calzone
E-mail: r.f.calzone@jads.nl
Naam: Ruud van Iwaarden
E-mail: r.vaniwaarden@brainportdevelopment.nl

Evenementen

Projecten