De Partners in Noord-Nederland

advies

De Partners in Noord-Nederland 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Belangrijke noordelijke organisaties voor de industrie hebben de handen ineengeslagen en vormen samen de Smart Industry Hub Noord (SIH Noord). Hierdoor is één herkenbaar platform voor digitalisering en Smart Industry ontstaan.  

Wie zijn deze Partner organisaties? 

  • Brancheorganisaties FME en de Metaalunie 
  • De Noordelijke Productiviteits Alliantie (NPAL) 
  • De Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) 
  • Drie Noordelijke Fieldlabs; Technologies Added in Emmen, 5G-Groningen en het Innovatiecluster Drachten 
  • Eerstelijns-organisaties; YnBusiness in Friesland, Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) in Drenthe en Economic Board Groningen (EBG) in Groningen 
  • Kennisinstellingen; Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden 
  • De Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is penvoerder en coördineert het programma. 

De Smart Industry Hub Noord wordt financieel ondersteund door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken (EKZ) en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). 

Deelname van de kennisinstellingen wordt gecoördineerd vanuit de Northern Knowledge. 

Smart Industry Hub Noord is een project waarbinnen ruimte is voor uitbreiding van nieuwe organisaties die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de ondernemers in het maak-en procesindustrie op het vlak van Digitalisering en/of Smart Industry.  

Wil je hier meer over weten? Neem dan zeker contact met ons op.  

CONTACT