Eén noordelijk platform

advies
  • Branche organisaties FME en de Metaalunie;
  • NPAL, NPAL richt zich specifiek op bedrijven uit de procesindustrie;
  • De vier Noordelijke Fieldlabs doen natuurlijk ook mee. Dit zijn “Region of Smart Factories”, Technologies Added in Emmen, 5G-Groningen en het Innovatiecluster Drachten;
  • Eerstelijns-organisaties Ynbusiness in Friesland en Ik Ben Drents Ondernemer in Drenthe;
  • Het onderwijs opent de deuren naar het Smart Industry tijdperk, dus alle onderwijsinstellingen nemen deel aan de Hub. RUG, Hanzehogeschool en NHL Stenden. Deelname van de kennisinstellingen wordt gecoördineerd vanuit Northern Knowledge. Ook het mbo wordt aangesloten;
  • De NOM coördineert het programma totdat de Smart Industry Hub als zelfstandig samenwerkingsverband verder kan;
  • De Hub wordt ondersteund door de provincies en door het ministerie van EZK, en mede mogelijk gemaakt door een mooie subsidie van het SNN.

Andere organisaties gaan zich de komende jaren zeker bij Hub Noord aansluiten. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan Smart Industry en digitalisering van de Noordelijke economie is welkom om mee te doen. Doe je mee?