Programma Noord

advies

Wat kun je als bedrijf verwachten van de Smart Industry Hub?

Voor toekomstige groei en continuïteit, het behouden van de concurrentiepositie en het verhogen van de productiviteit is digitalisering essentieel. Het Programma van Smart Industry Hub Noord kan je hier mee helpen. Via de Smart Industry Hub Noord gaan we de proces- en maakindustrie in Noord Nederland ondersteunen op het gebied van digitalisering en Smart Industrie.

Het programma van de Smart Industry Hub is opgezet als een keuzemenu. Welke onderdelen je wilt doorlopen is afhankelijk van de voorkeuren en de vragen die bij  ondernemers leven. Veelal is deelname aan de meeste activiteiten kosteloos.


1. Voorlichting over Smart Industry en Digitalisering middels een individueel gesprek (online) en verschillende workshops;

2. een Smart Factory Assessment waarmee je kunt vaststellen waar jouw bedrijf staat ten aanzien van Smart Industry en welke stappen je kunt gaan zetten;

3. Samen met een expert je eigen Smart Industry stappenplan uitstippelen en een investeringsplan maken;

4. Masterclasses waarin specifieke thema’s worden uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printen of nieuwe verdienmodellen;

5. Diverse netwerkbijeenkomsten om collega ondernemers te ontmoeten, van elkaar te leren en kennis te maken met bedrijven die Smart Industry-oplossingen aanbieden;

6. De "hei op" sessies met experts en technologie-aanbieders om een blauwdruk te ontwikkelen van jouw eigen Smart Factory;

7. Hulp bij jouw ambitie om jouw organisatie aan te laten sluiten bij de grote Europese Smart Industry programma’s;

8. Diverse Innovatieprogramma’s rond specifieke thema’s, denk aan Smart Industry voor de foodsector of Smart Industry voor de energietransitie. 

Maar hoe benut je nu daadwerkelijk de juiste kansen binnen jouw organisatie? Bespreek vrijblijvend met een Smart Industry adviseur jouw specifieke situatie en behoefte van jullie business. Ontdek welke kansen voor jouw organisatie te verzilveren zijn, welke stappen je kunt zetten om dit te realiseren en welke partijen je hierbij kunnen helpen.