Programma Smart Industry Noord-Nederland

advies

Wat kun je als bedrijf verwachten van de Smart Industry Hub?

Het programma van de Smart Industry Hub is opgezet als een menu waaruit je een keuze kunt maken. Je kunt het hele programma doorlopen, maar ook onderdelen eruit. De inhoudelijke invulling is afhankelijk van de voorkeuren en de vragen die bij de ondernemers leven. Veelal is deelname aan de meeste activiteiten kosteloos.


1. Voorlichting over Smart Industry en Digitalisering via een individueel gesprek (evt. online) en workshops.

2. We hebben een Smart Factory Assessment waarmee je kunt vaststellen waar jouw bedrijf staat ten aanzien van Smart Industry en welke stappen je kunt gaan zetten.

3. Je kunt samen met een expert je eigen Smart Industry stappenplan uitstippelen en een investeringsplan maken.

4. Er komen masterclasses waarin specifieke thema’s worden uitgewerkt. Denk aan 3D-printen of nieuwe verdienmodellen.

5. Je kunt deelnemen aan netwerkbijeenkomsten om van anderen te leren en kennis te maken met bedrijven die Smart Industry-oplossingen aanbieden

6. Je kunt met experts en technologie-aanbieders ‘de hei op’ om een blauwdruk te ontwikken van jouw eigen Smart Factory.

7. We gaan bedrijven helpen om aan te sluiten bij de grote Europese Smart Industry programma’s.

8. En we gaan innovatieprogramma’s organiseren rond specifieke thema’s, denk aan Smart Industry voor de foodsector of Smart Industry voor de energietransitie.  

Via de Smart Industry Hub Noord gaan we de proces- en maakindustrie in Noord Nederland ondersteunen op het gebied van digitalisering en Smart Industry. Doe je mee?