DVC-Café

Ontdek het Data Value – Café, een informele ontmoeting met het nieuwe Data Value Center- Smart Industry

Aangeboden door JADS als een van de 10 partners

Met data kan je meer waarde creëren en concurrerender worden. Hoe krijg je hier controle over?

10 not-for-profit organisaties, zoals Metaalunie, FME, Brainport Industry, REWIN, Midpoint en anderen helpen MKB organisaties in de high-tech en metaalindustrie bij het optimaliseren van:

  • processen,
  • ontwikkeling van nieuwe services en business modellen,
  • en ook om de benodigde kennis en competenties te versterken.

DVC-Cafe set-up: Gedurende een korte en informele sessie, die gerelateerd zijn aan initiatieven van de DVC-SI partners, zoals JADS in dit geval, word je in de gelegenheid gesteld om de toegevoegde waarde te ontdekken, dat het DVC-SI kan bieden.

PS: DVC-SI is een not-for-profit initiatief, ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Wil je meer weten, ga dan naar www.smartindustry.nl/datavaluecenter.

U kunt zich hier inschrijven