Foodprocessing & materiaalpaspoorten (3-dagen)

14 okt - 4 nov 2021
Workshop
Op locatie & online
Smart Industry

Hoe circulair is een product? Dat is nog vaak lastig om objectief vast te stellen. Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat circulariteit nu precies inhoudt. Tegelijkertijd komen er al veel nieuwe meetinstrumenten op de markt. Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen.

CIRCO biedt in samenwerking met Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) en platform HDN, een workshopreeks (Track) aan om samen circulariteit en materiaalpaspoorten verder te verkennen en uit te werken. Vanuit UPCM zal de actualiteit tav materiaalpaspoorten gedeeld worden. Verder worden onderwerpen als inkoop(argumenten), ontwerpkeuzes en business modellen behandeld. Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten worden nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.  

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers. (Meer over blended track)

Programma

Sessie 1 – Initiate (14 oktober)

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en selecteren de kansen.

 • Ochtend: huidige situatie in kaart brengen (3,5 uur)

 • Zelf werken: filmpjes, opdrachten (1,5 uur)

 • Middag: Selectie van kansen (3 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie 2 (zelf werken): business modellen en design strategieën verkennen (2 uur)


Sessie 2 – Ideate (4 november)

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

 • Plenair deel: circulaire business model ontwikkelen (2 uur)

 • Zelf werken (1,5 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie (zelf werken): Veranderingen in kaart brengen (2 uur)

 • Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur)


Sessie 3 – Implement (18 november)

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 • Plenair deel – uitwisselen (1 uur)

 • Zelf werken (1,5 uur)

 • Plenair deel – roadmap en pitch (1,5 uur)


Wat levert het op?

• Tijdens de Blended CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er een uit tot een concreet plan,  dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf of organisatie.

• Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

• Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

• Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn


Praktische informatie (voor wie?)

Deze track wordt georganiseerd voor diverse partijen uit de food – procesindustrie:

De gebruikers van de installatie of machine (inkoop, technische diensten en management)

De ontwerpende engineers (system, proces en mechanical engineers)

De bouwende partij (machinefabrieken, tankbouwers en installateurs)

Toeleverende bedrijven (producent en tussenhandel van materiaal en apparatuur)

• Materiaal producenten (RVS, andere metalen en kunststoffen)


Kosten

• De kosten voor deelname aan deze 3-daagse CIRCO Track bedragen € 1000, ex. btw per bedrijf (voor 2 personen).

• De reguliere prijs is € 2000, ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.


Deelnemers

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Aantal bedrijven per Track: maximaal 10 (2 personen per bedrijf)

Inschrijven

Event details

Datum, tijd, plaats: 14 okt - 4 nov 2021, Op locatie & online
Kosten: € 1000,-
Doelgroep: Deze 3-daagse CIRCO track wordt georganiseerd voor diverse partijen uit de food–procesindustrie.
Website: www.circonl.nl/agenda/track-foodprocessing-materiaalpaspoorten/

Andere events